Potřebujete vnést řád do moře papírů? Uspořádáme, vyplníme, zorganizujeme – jasně, přehledně, logicky. Už vždy budete vědět, kam sáhnout.

Na účetní a daňové služby související s rokem založení firmy či zahájení činnosti OSVČ je poskytována 10 % sleva.

ÚČETNÍ SLUŽBY

Vlastní softwarové vybavení, svoz dokladů, zajištění elektronické komunikace s úřady. Preciznost, spolehlivost, diskrétnost. Praxe nepřetržitě od roku 1995.

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

 • zpracování účetních dokladů za využití souhrnných dokladů pro drobné nákupy (neplatíte účtování každého drobného hotovostního dokladu zvlášť)
 • vedení veškerých zákonem stanovených knih a evidencí
 • vypracování přiznání k DPH včetně výpisů z evidence
 • vypracování přiznání k dani silniční, k dani z příjmů, dani z nemovitostí
 • zastupování při jednání na úřadech
 • zajištění elektronické komunikace s orgány státní správy
 • ekonomické přehledy podle přání zákazníka, poradenství
 • vystavení a distribuce upomínek

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

 • zpracování účetních dokladů a využití souhrnných dokladů pro drobné nákupy (neplatíte evidenci každého drobného hotovostního dokladu zvlášť)
 • vedení veškerých zákonem stanovených knih a evidencí
 • vypracování přiznání k DPH včetně výpisů z evidence
 • vypracování přiznání k dani silniční, k dani z příjmů, dani z nemovitostí
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • zastupování při jednání na úřadech
 • zajištění elektronické komunikace s orgány státní správy
 • ekonomické přehledy pro zákazníka, poradenství
 • vystavení a distribuce upomínek

MZDY A PERSONALISTIKA

Kompletní služby pro drobné zaměstnavatele – péče o stálé zaměstnance i brigádníky. Elektronická podání pro OSSZ a FÚ, zastupování na základě zmocnění.

 • příprava pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce (včetně výpovědí a dohod o rozvázání pracovního poměru)
 • vedení mezd zaměstnanců včetně docházkové evidence, tisk a distribuce výplatních pásek
 • kompletní komunikace se správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami (přihlášky, odhlášky, hlášení změn, měsíční přehledy, ELDP = evidenční listy důchodového pojištění)
 • zastupování při kontrolách
 • roční zúčtování daně z příjmů, potvrzení o příjmech, mzdové listy
 • roční výkazy pro finanční úřad (vyúčtování záloh, srážkové daně a důchodového spoření)

ADMINISTRATIVA

Pořádek v papírech – základ prosperity každé firmy. Soustřeďte se na své podnikání a bouři na papírovém moři svěřte nám.

 • zpracování podkladů (uspořádání, řazení, kontrola, archivace, příprava ke skartaci či trvalému uložení ve státním oblastním archivu)
 • vypracování interních směrnic, archivního a skartačního řádu
 • příprava a kontrola smluv (včetně nájemních smluv a smluv pro katastr nemovitostí - o převodu nemovitých věcí, zatížení věcnými břemeny, darování)
 • sestavování výkazů a přehledů
 • fakturace včetně vystavení a distribuce faktur za opakovaná plnění a upomínek za prodlení s úhradou
 • možno i v sídle zákazníka